1949-1946 קום המדינה

1949: המנכ

1949: המנכ"ל נחום ורלינסקי נואם בועידה הארצית של תנובה, הראשונה לאחר קום המדינה.

  • 1949: המנכ"ל נחום ורלינסקי נואם בועידה הארצית של תנובה, הראשונה לאחר קום המדינה.
  • 1949: תנובה מאגדת 350 משקים, בדרכה להפוך ממוסד צנוע לאחד המוסדות המשקיים הגדולים במדינה.
  • תנובה מחדשת את מפעל החלב לילדים - חלוקת כוס חלב טרי מדי יום לילדי בתיה"ס.

הקמת מדינת ישראל

עם ההכרזה על הקמת המדינה והעלייה הגדולה בעקבותיה, נוצר מחסור עצום בתוצרת. היה הכרח להנהיג קיצוב חמור במזון, דבר שנכנס להיסטוריה כ"תקופת הצנע". היתה זו תקופה קשה ביותר ומוצרי מזון נמכרו אך ורק בתלושים. חלב נמכר לילדים ולקשישים בלבד והוטל קיצוב של שתי ביצים לשבוע לאדם. המחסור הקשה בחלב הביא את תנובה להענות לבקשת המפקח על המזונות, ולראשונה להתחיל בעיבוד אבקת חלב לגבינה ובהמשך גם למוצרים אחרים.
לאחר הקמת המדינה, עם הגעת מאות אלפי עולים חדשים לארץ, הבטיחה תנובה חלוקה של מוצרי חלב ותוצרת חקלאית בצורה מסודרת, חידשה את מפעל החלב בבתי הספר, חילקה תוצרת חלב לאוכלוסיות נזקקות וקלטה תוצרת חקלאית מהיישובים החדשים שקמו. בשנים אלה קיבלה תנובה את תנופתה הגדולה, בדרכה להפוך ממוסד צנוע לאחד המוסדות המשקיים הגדולים במדינה.