1949-1946 קום המדינה

1948: משאיות תנובה מועמסות בתוצרת, בדרכן לירושלים הנצורה.

1948: משאיות תנובה מועמסות בתוצרת, בדרכן לירושלים הנצורה.

  • 1948: משאיות תנובה מועמסות בתוצרת, בדרכן לירושלים הנצורה.

מלחמת העצמאות

בנוסף להיותה ספקית התוצרת העיקרית של הישוב היהודי בארץ, היתה תנובה גם ספקית יחידה של תוצרת עבור הצבא. מספר המגויסים הגדול בזמן מלחמת העצמאות העלה את הביקוש למזון בצה"ל, בתקופה של יבול מוגבל גם כך.
ערב הכרזת המדינה ובעת מלחמת העצמאות, נענתה תנובה לפניית דוד בן גוריון, והעבירה שיירות עמוסות תוצרת חקלאית לירושלים הנצורה והמורעבת - במסגרת מבצע נחשון, בדרך בורמה ועוד תוך סכנה וקשיים רבים. משאיות תנובה נסעו בעקבות צה"ל בכל גזרות הלחימה ונהגים רבים נפצעו. כשנכבשו אזורים חדשים, חיפשו אנשי תנובה מקומות להקים בהם נקודות ריכוז של תנובה בעכו, צפת, בית שאן, נצרת ועוד, ע"פ תכנית אב לפיתוח הארץ שהציגה לה הנהגת הישוב.
גליונות "ידיעות תנובה" מתקופת המלחמה שופכים אור על פעילותה, בזמנים של פגיעה בדרכי התחבורה בין המשקים והמושבות לערים הגדולות. "הנצחונות של כוחות המגן הקלו במידה מסויימת על הובלת התוצרת החקלאית  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

למחלבות ולמחסנים של תנובה. אולם נמשכו ההפרעות באספקה ממשקי הגליל וממשקי הנגב, הנמצאים דרומה מנגבה. גם משקי הגליל המערבי נאלצו להעביר תוצרתם דרך הים, מאין קשר יבשתי בינם ובין חלקי הישוב. המחסור בידיים עובדות במשק החקלאי מחריף והולך ויש להבטיח את עבודת המכונות החקלאיות. ללא כמות מספקת של דלק עומד בסכנה היקף הייצור. המשימה של החקלאות העברית בשעה זו היא הגדלת הייצור החקלאי עד למקסימום האפשרי. הבעיה המכרעת לגבי הגדלת הייצור היא הבעיה של כח האדם. הכפר העברי הוא ריק מגברים בעלי כושר עבודה".
 
2 | 1 | 

  • האוטו הירוק של תנובה נכנס גם הוא לדפי ההיסטוריה הישראליתלסיפור המלא >>