שנות ה-60 מפעלים חדשים

באדיבות "ארכיון מעריב"

באדיבות "ארכיון מעריב"

  • באדיבות "ארכיון מעריב"

מבנה ארגוני

בתחילת שנות ה-60 השלימה תנובה את הארגון מחדש שלה ע"פ המלצות ועדת גבתי. סניף טבריה מוזג עם חיפה והוקמו חמשת האגפים האוטונומיים לחלב, לתוצרת הלול, לירקות ותפו"א, לפירות ואגף חמישי לכל שאר הענפים דגים, בקר, שימורים, פרחים ועוד. הוקמו ועדות קבועות במרכז תנובה, שבידיהן הופקדו עניינים בעלי היקף ארצי, כגון ועדות הכספים, האריזה, הפרסום ועוד.