1945-1936 שנות מלחמה

הקמת תנובה אקספורט

שותפות הית ליצוא פרי הדר, שהוקמה ב- 1930, זכתה להצלחה גדולה והיתה הבסיס להקמת תנובה אקספורט ב-1936, אגודה בת לענייני שיווק התוצרת בחו"ל. באותה השנה היו בארץ 140 אלף דונם פרדסים בבעלות יהודית, כשענף ההדרים מהווה 75% מכלל היצוא. סביב הפרדסים התפתחו המושבות והפכו לערים, הוקמה תעשיה למוצרי פרי וכל אלה סיפקו למעלה מ- 110 אלף מקומות עבודה עבור הישוב העברי, שמנה כ- 500 אלף נפש.
שנות מלחמת העולם ה-2 לא היו טובות ליצוא ובכל זאת נעשו כמה ניסיונות מוצלחים בתחום. הדבש והפירות של תנובה התקבלו יפה באירופה, אלא שעם התרחבות המלחמה נפסק היצוא כליל. הצד החיובי בהיעדר תובלה ימית היה הקטנת היבוא לארץ, מה שהעצים עוד יותר את מקומה של תנובה כספקית התוצרת החקלאית העיקרית של הישוב.
בסוף המלחמה הגיע ענף הפרדסנות לשפל - מערכות ההשקיה היו הרוסות, היבול היה נמוך והפרי גרוע.  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

בתום תקופת שיקום מואצת, בהשקעות מרובות של "המועצה לשיווק פרי הדר" ותנובה, שב יצוא ההדרים לרמה דומה לזאת שהיתה ערב המלחמה.
תנובה אקספורט, שהקימה בתי אריזה משוכללים וסיפקה עבודה לאלפי מובטלים, המשיכה ללוות את צמיחת ענף הפרדסנות בארץ בשנים שבין מלחמות לשגשוג, ותרמה רבות להפיכתו לענף יצוא מצטיין.
 
2 | 1 |