היסודות

1926: שלט תנובה ההיסטורי בפתח תקוה.

1926: שלט תנובה ההיסטורי בפתח תקוה. "ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י, תוצרת משקי הפועלים בפ"ת - תנובה".

  • 1926: שלט תנובה ההיסטורי בפתח תקוה. "ההסתדרות הכללית  של העובדים העבריים בא"י, תוצרת משקי הפועלים בפ"ת - תנובה".
  • אברהם קריל, נציג משקי פתח תקוה באסיפת המשקים, ממייסדי תנובה.

השם תנובה