מנכ"לים

נחום ורלינסקי, מנכ

נחום ורלינסקי, מנכ"ל תנובה בין השנים 1970-1937.

  • נחום ורלינסקי, מנכ"ל תנובה בין השנים 1970-1937.
  • 1949: ורלינסקי מברך את באי הועידה הארצית ה-13 של תנובה, הראשונה לאחר קום המדינה.

נחום ורלינסקי

מנכ"ל תנובה בשנים 1970-1937 .

נחום ורלינסקי נולד בדרום רוסיה, למד וסיים את הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה באודסה. נמנה עם מייסדיה של מפלגת "צעירי-ציון-התאחדות" ברוסיה ועם ראשי הוועד המרכזי הראשון שלה. בשל פעילותו הציונית נידון וריצה שנתיים מאסר עם עבודת כפייה. 
נחום ורלינסקי עלה לארץ בשנת 1925 ושנים אחדות היה מרכז מושב נהלל. בהמשך נבחר למנהל תנובה חיפה, המחוז הגדול של האגודה, ובשנת 1934 החל לנהל את המרכז ביחד עם אליעזר יפה, המנכ"ל החולה, אותו החליף רשמית ב- 1937. בשנות כהונתו הפכה תנובה ממוסד צנוע לאחד המוסדות המשקיים הגדולים במדינה. מאבקיו הגדולים היו חיזוק מעמדה הבלעדי של התוצרת העברית וחיזוק ההתיישבות היהודית. בחודשי מלחמת העצמאות התמנה ע"י ראש הממשלה דוד בן גוריון, להיות הממונה על אספקת המזון לירושלים הנצורה.
בנוסף הוצע לו גם לכהן כשר החקלאות בממשלה,  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

אולם ורלינסקי סירב בטענה כי יתרום יותר למדינה אם יעמוד בראש תנובה. במשך השנים מילא תפקידים ציבוריים שונים: ציר בקונגרסים, חבר הוועד הפועל הציוני, חבר הנהלות מוסדות ציבוריים, הסתדרותיים וכלכליים מרכזיים.
ורלינסקי פירסם מאמרים וחוברות בשאלות כלכליות, ובעיקר בנושאי חקלאות ושיווק. את תולדות המוסד אותו ניהל עד 1970 הנציח בספר "בלבטי התנובה".
 
2 | 1 |