גבינות מותכות וקשות

גלבוע

ב-1931 החל ייצור הגבינה הצהובה גלבוע, גבינה חצי שמנה מחלב בקר במתכונת הולנדית, המשווקת בהצלחה עד היום. שמות המוצרים הארץ ישראליים בתנובה ההיסטורית היו חלק בלתי נפרד מהתפקידים הלאומיים שלקחה על עצמה.