שנות ה-2000 תנופת עשייה

2007: ועידה ארצית היסטורית בכפר מנחם.

2007: ועידה ארצית היסטורית בכפר מנחם.

  • 2007: ועידה ארצית היסטורית בכפר מנחם.
  • 2007: הועידה הארצית ה-28 מאשרת ברב מוחץ את מכירת תנובה.
  • אריק רייכמן, מנכ"ל תנובה, עם זהבית יוסף, מנכ"לית קרן אייפקס.

מכירת תנובה

ב-1999 התקיימה בקיבוץ יגור הועידה הארצית ה-26 של תנובה, שהוציאה לדרך את תהליך ההפרטה שלה. בועידה התקבלה ההחלטה על מהלך שיוך הבעלות על תנובה לכל 620 האגודות החברות בה, שיתופיות (קיבוץ או מושב) ומשפחתיות. קביעת חלקו היחסי של כל חבר בתנובה והקצאת יחידות ההשתתפות לאגודות נעשתה ע"פ 2 פרמטרים: האחד חברות והשני חלקן היחסי בהון המניות.
לאחר אישור ההפרטה יצאה תנובה למכרז שבסופו נבחרה הזוכה - קרן ההשקעות הבינלאומית אייפקס, שהציעה לתנובה שווי של 1.025 מיליארד דולר. ועידת תנובה ה-28, שהתקיימה במרץ 2007 בכפר מנחם, אישרה את עסקת המכירה ברוב מוחץ. מנכ"ל תנובה אריק רייכמן אמר במעמד ההיסטורי: "חברי תנובה קיבלו היום את הזכות להיות בעלי מניות שיש להם זכויות אמיתיות".
ב-7.1.08, לאחר טקס חתימת ה"קלוזינג", עברה תנובה רישמית לידי בעליה החדשים. בעלי השליטה החדשים בתנובה הם קבוצת המשקיעים אייפקס-שמיר, המחזיקים  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

ביחד 75% מהבעלות בתנובה. כ- 22% מוחזקים על ידי הארגונים הכלכליים של הקיבוצים והמושבים וכ- 3% מוחזקים על ידי מספר קטן של ישובים שבחרו שלא למכור את אחזקתם בתנובה.
 
2 | 1 |