1945-1936 שנות מלחמה

1936: הקמת מחלבת תל יוסף.

1936: הקמת מחלבת תל יוסף.

  • 1936: הקמת מחלבת תל יוסף.
  • בעקבות בקשת המשקים מקימה תנובה מחלקה לשיווק דגים.
  • מיון ביצים בתנובה.
  • מרכז תנובה מקים בתוכו מחלקת אריזה.
  • שנות ה-40: תנופה בענף השימורים.
  • דבש תנובה יוצא בהצלחה לחו"ל.

יוזמות חדשות

למרות הקשיים לא קפאה תנובה על שמריה והרחיבה את פעילותה גם בשנות המלחמה. בעקבות המאורעות והפסקת שיווק ביע"ף (ביצים, ירקות, עופות ופירות) דרך השווקים הסיטונאים הערביים, החלה תנובה בשנים אלה בהקמתם של מחסנים סיטונאים בערים הגדולות.
ב-1937 הוקמה חטיבת הגבינות וציוד חדיש ומתוחכם הוכנס למחלבות. תנובה החלה לפתח את מוצרי החלב המפורסמים שלה, ופתחה מחלבה חדשה ברחובות ששרתה את בעלי הרפתות והצרכנים בדרום הארץ.
הוקמה מחלקה מיוחדת לשיווק דגים, בעקבות פנייה של המשקים שעסקו בדיג, מחלקה שהפכה במרוצת השנים למשווקת הגדולה בארץ של ענף זה. בעפולה הוקם המכון הראשון למיון ביצים, ומרכז תנובה הקים בתוכו מחלקת אריזה, שסיפקה חומרי אריזה למשקים ושירתה את כל מפעלי תנובה. המחלקה הנהיגה שינוי רדיקלי בסדרי האריזה בתנובה, כששחררה את המשקים מהצורך להחזיק תיבות וארגזים על חשבונם, והסדירה את כלל פעילות האריזה בארגון.
מחלקה  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

חדשה נוספת טיפלה בשיווק עצי פרי, צמחי נוי ופרחים. לראשונה הוחל ביצור רכז עגבניות, הוקם בית כבישה "הזית" לזיתים, ובית החרושת ליצור משקה הדבש צוף עבר לבעלותה המלאה של תנובה.
בשנת 1936 נוסדה תנובה אקספורט שעסקה בשיווק תוצרת לחו"ל, בעיקר של פרי הדר. שנות המלחמה לא היו טובות ליצוא ובכל זאת נעשו כמה ניסיונות מוצלחים בתחום. הדבש והפירות של תנובה התקבלו יפה באירופה, אלא שעם התרחבות מלחמת העולם ה-2, נפסק היצוא כליל. הצד החיובי בהיעדר תובלה ימית היה הקטנת היבוא לארץ, מה שהעצים עוד יותר את מקומה של תנובה כספקית התוצרת החקלאית העיקרית של הישוב.
 
2 | 1 |