1945-1936 שנות מלחמה

1937: נחום ורלינסקי, מנהל מחוז חיפה, נבחר לתפקיד מנכ

1937: נחום ורלינסקי, מנהל מחוז חיפה, נבחר לתפקיד מנכ"ל תנובה .

  • 1937: נחום ורלינסקי, מנהל מחוז חיפה, נבחר לתפקיד מנכ"ל תנובה .

שינויים בארגון

כוונת מקימי תנובה היתה לייסד מוסד ארצי, שינוהל ע"י ראש אחד ויהיה בעל זרועות (סניפים) בכל הארץ. אלא שהמציאות היתה הפוכה וראשית נבנתה תנובה ע"י שלוש אגודות מחוזיות - חיפה, תל אביב וירושלים - שניהלו אוטנומית את פעילותן כל אחת באזורה, לדוגמא בקביעת מחירי התוצרת שלהן.
בשנת 1936 ולאחר דיונים ממושכים הגיעו הנהלות מחוזות ת"א וחיפה להסכם שיווק משותף של החלב. מחוז ירושלים הצטרף להסכם בשנת 1942. השותפות בין המחוזות חלה על שיווק חלב ותוצרת חלב, על השקעות במחלבות וניהולן המשותף ועל קביעת המחירים לצרכן. כך הושלם הארגון הארצי של שיווק החלב ע"י תנובה והתחזק עוד יותר המבנה הארגוני שלה, לקראת הפיכתה למוסד ארצי ב-1953.
ב- 1937 נבחר נחום ורלינסקי, מנהל מחוז חיפה, לתפקיד מנכ"ל תנובה, במקום אליעזר יפה שצמצם את פעילותו בה עקב מחלה.