1945-1936 שנות מלחמה

1941: מחוז תל אביב מספק מזון בסיסי לעובדיו בזמן מלחמת העולם השניה.

1941: מחוז תל אביב מספק מזון בסיסי לעובדיו בזמן מלחמת העולם השניה.

  • 1941: מחוז תל אביב מספק מזון בסיסי לעובדיו בזמן מלחמת העולם השניה.
  • משלוח ירקות מקיבוץ רמת יוחנן לתנובה. צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון קק"ל
  • חלוקת חלב לילדי  בית הספר. צילום: אברהם מלבסקי, ארכיון קק"ל

מלחמת העולם ה-2

המלחמה שפרצה באירופה ב-1939 נתנה אותותיה גם על הישוב היהודי בארץ ובתוכו תנובה. מצד אחד תמכה תנובה במשקים שנאבקו על המשך היצור הסדיר, כשכח האדם שלהם קטן ומחירי חומרי הגלם הדרושים להם עלו. מן הצד השני דאגה לצרכנים המבוהלים מהעתיד לבוא, שהחלו לאגור מזון משומר על חשבון יכולתם לקנות תוצרת טרייה, חשופים לעליות מחירים ולפעילות השוק השחור. חשיבותה של תנובה כגורם המסדיר את פעילות השוק התגלתה בעמידתה במחירי המקסימום שנקבעו בתאום עם ממשלת המנדט (באמצעות המפקח על המזונות והמפקח על המחירים), ובדאגתה לשכבות החלשות. בנוסף לדאגתה לכלל הישוב, סיפקה תנובה תוצרת גם לצבא הבריטי שחנה בארץ.