שנות ה-60 מפעלים חדשים

1964: סניף תנובה בדימונה.

1964: סניף תנובה בדימונה.

  • 1964: סניף תנובה בדימונה.
  • שנות ה-60: שיווק הגבינות הקשות והמותכות גדל פי חמישה.
  • 1969: ארגון אמהות עובדות מציג את תוצרת תנובה.
  • 1969: דוכן מכירות בתערוכת ארגון אמהות עובדות.
  • שנות ה-60: תוצרת מחלבות תנובה.
  • שנות ה-60: תוצרת ענפי היקב והשימורים.
  • שנות ה-60: תוצרת ענפי היקב והשימורים.
  • משאית חלב בדרך למחלבת תל יוסף. צילום:פריץ כהן, ארכיון לע"מ
  • ייצור גבינת רוקפר במחלבת תל יוסף. צילום:פריץ כהן, ארכיון לע"מ

המשך השגשוג

שנות ה-60 בתנובה שמרו על הישגי שנות ה-50 המרשימות ואף הרחיבו אותם. בראשית העשור היו 45 אלף משקים קשורים לתנובה, שסיפקה 67% מהתוצרת החקלאית לאוכלוסיה בארץ, באמצעות הרחבת מספר הסניפים והמחסנים המקומיים. מספר עובדיה עמד על 3,500 איש ובנוסף הועסקו על ידה 1,130 מחלקי חלב ו- 230 מחלקי תוצרת חקלאית.
בראשית שנות ה-60 נחנך השוק הסיטונאי בחיפה, בבעלות משותפת של תנובה (60% ) וסיטונאים פרטיים. תוך מספר שנים הצטרפו אליו שווקים סיטונאיים גם בירושלים ובאר שבע.
במחצית הראשונה של העשור השקיעה תנובה בפיתוח תעשיית עיבוד החלב למוצרים. בעוד שלאחר קום המדינה היווה חלב השתייה אחוז מכריע מכלל כמות החלב המשווק, הרי שבשנות ה-60 הופנתה יותר מ-60% מכמות החלב לתעשיית מוצרי החלב. בעשור זה גדל שיווק הגבינות הקשות מחלב בקר וצאן והגבינות המותכות פי חמישה: בשנת 1961 שווקו 1,480 טונות מהן וב-1972 7,400 טונות. מפעל חדש  
להמשך הכתבה>> 2 | 1 | 

לייבוש מי גבינה, יחיד מסוגו בארץ, הוקם סמוך למחלבת תל יוסף. בהמשך החל המפעל לייצר גם אבקה מחלב כחוש.
שנות ה-60 סימנו גם שינוי בהרגלי צריכת הירקות ובעיקר הפירות ששיווקה תנובה, שהחלו להיות מגוונים ואיכותיים יותר. בין השנים 1963 ל-1971 עלתה צריכת הפירות (פרט להדרים) ב-50%. הרחבת גידולי הירקות תחת כיסויי פלסטיק הרחיבה את הייצור בחודשי החורף ואיתו גם את הייצוא.
בענף הלול צמח מאד היקף גידול העופות למאכל, בעוד שבייצור הביצים הורגשה האטה. משברים פקדו גם את ענף הבקר לאורך העשור, שהסתיימו עם החזרה לשיטת המכרזים של מועצת הבקר וריכוזם ע"י תנובה.
 
2 | 1 |